2/21/2019
پنج شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷
عکس‌های کمتر دیده شده از ایران صد سال پیش

عکس‌های کمتر دیده شده از ایران صد سال پیش

شماره آوریل 1921 مجله نشنال جئوگرافیک به ایران اختصاص داشت که می‌توانید وضع زندگی مردم و برخی از آثار باستانی ایران در گذشته را ببینید. منبع: یک‌پزشک

اعتمادآنلاین|

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

نشنال جئوگرافیک

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

ایران قدیم

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها