2/21/2019
پنج شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

خرمشهر آزاد شد

روز سوم خرداد ماه، سالگرد حماسه آزادی و فتح خرمشهر پس از بیش از یک سال و نیم اشغال آن به دست رژیم بعثی است. منبع: فرادید

اعتمادآنلاین| 

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

آزاسازی خرمشهر

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها