2/21/2019
پنج شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

عکس‌های رنگی از جنگ جهانی اول

خیلی‌ها بر این باورند که تصاویر گرفته شده از جنگ جهانی اول سیاه و سفید بوده‌ و بعداً به صورت دیجیتالی، رنگی شده‌اند اما چندین عکس نایاب از جنگ جهان اول وجود دارد که با نخستین دوربین‌های رنگی تاریخ گرفته شد‌ه‌اند. این تصاویر بیبن سال‌های 1915 تا 1918 گرفته شده است. منبع: دیلی‌میل

اعتمادآنلاین| 

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

جنگ جهانی اول عکس رنگی

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها