2/21/2019
پنج شنبه، ۰۲ اسفند ۱۳۹۷

انفجار دفتر حزب «جمهوری اسلامی» در هفتم تیر سال شصت

شش روز پس از عزل «بنی‌صدر» در تاریخ یکشنبه هفتم تیر 1360 انفجاری بزرگ در دفتر «جمهوری اسلامی» رخ داد. در این انفجار حدود 75 نفر از شخصیت های برجسته سیاسی کشور از جمله «آیت‌الله سید محمد بهشتی» به شهدات رسیدند.

اعتمادآنلاین| 

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

انفجار هفتم تیر سال شصت

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها