2/20/2019
چهارشنبه، ۰۱ اسفند ۱۳۹۷

سهم ایران از دریای خزر چقدر است؟

پس از برگزاری نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در قزاقستان بحث‌ها و موضع‌گیری‌‌های فراوانی در سطح رسانه‌ و فضای مجازی در گرفت. ماجرا از جایی شدت گرفت که کارشناسی روس به نام رجب صفروف، گفت: در سال 1996 ما آماده بودیم که ایران برای سهم 50٪ پافشاری کند چون بر اساس قوانین بین المللی می‌توانست. اما در کمال تعجب برای سهم 20٪ و مساوی پافشاری کرد. با این حال، صفروف در مصاحبه دیگری بیان کرد سهم 50 درصدی ایران با حقایق تاریخی منطبق نیست.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها