2/20/2019
چهارشنبه، ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مرامنامه نواصولگرایی تصویب شد
دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی خبر داد:

مرامنامه نواصولگرایی تصویب شد

 دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از تصویب مرامنامه نواصولگرایی خبر داد و گفت: این مرامنامه موضوعاتی چون توجه به جوانان، اقتصاد مردمی، نسبت جریان نواصولگرا با عدالت و نهادهای حاکمیتی را شامل می‌شود.

اعتمادآنلاین| «محسن پیرهادی» دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: در آخرین جلسه شورای مرکزی این جمعیت، مرامنامه (مانیفست) «نواصولگرایی» با موضوعاتی چون توجه به جوانان، اقتصاد مردمی، نسبت جریان نواصولگرا با عدالت، نهادهای حاکمیتی مورد تصویب قرار گرفت.


وی درباره زمان انتشار مرامنامه نواصولگرایی، گفت: کمیته سیاسی باید مقدمات رونمایی و انتشار مرامنامه نواصولگرایی را مشخص کند.


پیرهادی در خصوص نقش قالیباف در جمعیت پیشرفت وعدالت ایران اسلامی، اظهار داشت: برای نخستین بار واژه «نواصولگرایی» توسط قالیباف مطرح شد. اعضای این تشکل از علاقمندان به وی هستند و آقای قالیباف را به عنوان یک چهره ملی، شخصیتی عملگرا، مدیر اجرایی کارآمد قبول دارند. 


پیرهادی در پاسخ به این پرسش که مرامنامه نواصولگرایی مورد توافق چند درصد تشکلهای اصولگرا قرار گرفته است، تاکید کرد: این مرامنامه توسط اعضای جمعیت تهیه شده است و جریانهای اصولگرا می توانند آن را نقد و بررسی کنند. 


وی درباره تفاوتهای نواصولگرایی مدنظر این تشکل سیاسی با اصولگرایی، گفت: موضوعاتی که در قالب نواصولگرایی مطرح کردیم گفتمان اصولگرایی اصیل است که معتقدیم که اصولگرایی در مسیر خودش فاصله گرفته و مورد دچار غفلت قرار گرفته است. مواردی چون نقش جوانان، مردم و فرایند تصمیم گیری که نیازمند اصلاح است. 


دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی افزود: نواصولگرایی در پی تغییر به سمت مردم، اقتصاد مردمی، نقش جوانان در تصمیم گیری، فرایند های دموکراتیک عدالت خواهی، بحث های ایدئولوژیکی برگرفته از مبانی انقلااب اسلامی مطرح است.


منبع: ایرنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها