7/21/2019
یکشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۹۸

تمرین نیروی هوایی

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح در آستانه هفته دفاع مقدس در پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس برگزار شد. منبع: فارس

اعتمادآنلاین| 

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

تمرین مشترک هوایی نیروهای مسلح

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها