2/16/2019
شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دشمن اروپا، دوست روسیه و طرفدار یک جنایتکار جنگی:

یک ملی‌گرای صرب عضو شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین شد

میلوراد دودیک به عنوان عضو شورای ریاست‌جمهوری بوسنی و هرزگوین انتخاب شد. او وعده داده که کشورش را به دو بخش تقسیم می‌کند. او خواستار رفراندومی است که از طریق آن مردم جمهوری صربسکای می‌توانند از همسایگان بوسنیایی و کروات خود جدا و مستقل شوند. او از طرفداران رادوان کاراجیچ، جنایتکار جنگی در نسل‌کشی مردم بوسنی در دهه 90 است.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها