2/16/2019
شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

ویکتوریا مارینوا؛ سومین خبرنگاری که پیگیری فساد در اروپا جانش را گرفت

قتل فجیع ویکتوریا مارینوا، روزنامه‌نگار بلغاری هموطنان او و روزنامه‌نگاران اروپا را دچار بهت و حیرت کرد. مردم بلغارستان که از فساد گسترده عصبانی هستند، احتمال می‎‌دهند قتل او به پرونده اسناد پاناما مربوط است؛ پرونده‌ای درباره فساد مالی مرتبط با اتحادیه اروپا، سیاست‌مداران و بازرگانان.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها