8/23/2019
جمعه، ۰۱ شهریور ۱۳۹۸

جنگ و داستان‌های زنان پاکستانی

الکساندر فازینا، فوتوژورنالیست بریتانیایی پنج سال در میان زنان جنگ‌زده زندگی کرد. در این گزارش، روایت او از وضعیت زنان در پاکستان و خصوصاً مناطقی درگیر جنگ با طالبان و دیگر گروه‌های تندرو را مشاهده می‌کنیم.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها