5/20/2019
دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تمرین بالگردهای هوانیروز ارتش

خلبانان بالگردهای شکاری کبری پایگاه یکم هوانیروز کرمانشاه روز گذشتهدر منطقه « تنگ کنشت » تمرین تیراندازی هوا به زمین انجام دادند. منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| 

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

بالگردهای هوانیروز ارتش

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها