6/17/2019
دوشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
گزارش ویدئویی اعتمادآنلاین به بهانه سالمرگ غلامرضا تختی

مرثیه‌ای برای جهان پهلوان

زمانی بود که تختی به دلیل مخالفت با حاکمیت وقت امکان تمرین در هیچ سالنی را نداشت، مردم اما برای جهان پهلوان سالن و تشک فراهم کردند تا بتواند تمرین کند.

اعتمادآنلاین| تختی کنار مردم بود، کنار مردم ماند و روی شانه های همین مردم به خاک سپرده شد.


جهان پهلوان، اسطوره، نامی که هرگز فراموش نشد، نه برای 15 سال قهرمان بلامنازع بودن که برای رفتار جوانمردانه در مقابل رقیب مصدومش، کاری که از ورزشکاری جز او بعید بود.


زلزله بویین زهرا اما تختی را جهان پهلوان بی مثال ایران کرد وقتی که با دستهای خود کمکهای مردمی را پخش میکرد و زلزله زده ها را لحظه ای تنها نمیگذاشت.


زمانی بود که او به دلیل مخالفت با حاکمیت وقت امکان تمرین در هیچ سالنی را نداشت،مردم اما برای جهان پهلوان سالن و تشک فراهم کردند تا بتواند تمرین کند.


بابک فرزندش چهار ماهه بود که خبر مرگش با عنوان خودکشی پخش شد. جامعه در بهت فرو رفت و خیابان های اطراف هتل پر از جمعیت شد.ایران در 17 دی 1346 مردی را از دست داد که هرگز مشابهش متولد نشد.


17 دی سالمرگ جهان پهلوان یگانه ایران گرامی.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها