6/16/2019
یکشنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
چگونه با کودک قلدر خود برخورد کنیم؟

چگونه با کودک قلدر خود برخورد کنیم؟

فهیمه صانعی
کودکان قلدر، والدین را مستاصل می‌کنند، زیرا والد جایگاهش را متزلزل می‌بیند. این کودکان معمولا هیچ قانونی را از دیگران نمی‌پذیرند. تنها دستور می‌دهند و انتظار فرمانبرداری دارند. گاهی کودک قلدر و لوس یکسان درنظر گرفته می‌شوند، اما این دو با هم متفاوتند.

اعتمادآنلاین| فهیمه صانعی- دختر 4 ساله‌ام خیلی زورگو است‌. از من انتظار دارد همه چیز طبق خواسته‌اش فراهم باشد. اگر با او مخالفت کنم، نبابد انتظار گریه و التماس داشته باشم. حتما چیزی را پرت می‌کند، یا من را می‌زند.


کودکان قلدر، والدین را مستاصل می‌کنند، زیرا والد جایگاهش را متزلزل می‌بیند.


این کودکان معمولا هیچ قانونی را از دیگران نمی‌پذیرند. تنها دستور می‌دهند و انتظار فرمانبرداری دارند.


گاهی کودک قلدر و لوس یکسان درنظر گرفته می‌شوند، اما این دو با هم متفاوت هستند.


تفاوت این دو کودک در نوع واکنش آن‌ها است. پرخاشگری جنبه بارز در کودک قلدر است. کودکان قلدر هر چیزی را با زورگویی طلب می‌کنند و معمولا برای رسیدن به خواسته خود گریه یا التماس نمی‌کنند، اما کودک لوس، همیشه موضع یک فرد ضعیف را دارد و در واقع انتظار ندارد ایرادی از او گرفته شود و یا به درخواستش پاسخ منفی بدهند.


گاهی کودک قلدر به دلیل طرد از سمت دیگران و به‌وجود آمدن حس ناامنی در او و برای مراقبت از این حس خود به سمت قلدر بودن روی می‌آورد.


گاهی به دنبال اشتباه والدین در فرزندپروری، کودک قلدر می‌شود و تا زمان تغییر روش والدین، رفتار قلدرمآبانه کودک هم ادامه پیدا می‌کند.


گاهی کودکی که سرشت ناآرامی دارد، به دنبال تقویت و تنبیه و الگوهای رفتاری که دارد، قلدر بودن را می‌آموزد.


در همه این موارد والدین نقش مهمی دارند. اینکه والد با آرامش همراه با اقتدار در برابر کودک قلدر خود رفتار کند، رفتار قلدرمآبانه کودک را به جای خود کودک هدف قرار دهد و به کودک توضیح دهد که این رفتار نادرست است.


اما، اگر همچنان رفتار قلدرانه کودک ادامه داشت، توصیه می‌شود، با یک روانشناس مشورت شود.

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها