6/6/2020
شنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

رزمایش فدائیان حریم ولایت

رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه عمومی اصفهان در حال برگزاری است. منبع: ایرنا

اعتمادآنلاین| 

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

رزمایش هوایی ارتش

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها