6/18/2019
سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 7 مرکز مخابراتی

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان 7 مرکز مخابراتی

ارتباط تلفنی مشترکان 7 مرکز مخابراتی در تهران به دلیل عملیات کابل‌برگردان دچار اختلال می‌شود.

اعتمادآنلاین| عملیات کابل‌برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ولیعصر‌(عج)، شهید محلاتی و شهید برادری صالح‌آباد از امروز و در مراکز مخابراتی سلمان فارسی، شهید اکبری، ولیعصر و شهید سلیمانی حسن‌آباد از روز شنبه 22 دی ماه آغاز می‌شود.

 

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ولیعصر‌(عج) با پیش‌شماره‌های 7750 الی 7753 و 7760 الی 7768 در محدوده خیابان‌های شهید قجاوند، حاج آقازاده، شهید مدنی و شهید نامجو و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش‌شماره‌های 2244 الی 2249 ، 2219 ، 2643 و 2645 در محدوده شهرک قائم و خیابان‌های گلستان، شهید خدادادی، شب بو و آفتاب گردان به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید برادری صالح‌آباد با پیش‌شماره‌های 5662 و 5663 در محدوده صالح‌آباد و مهستان یک و دو، شهریور دو و سه، قائم یک و مهر یک به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

 

درهمین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های 2211 ، 2214 ، 2238 در محدوده مجتمع دیدار به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش‌شماره‌های 7732 الی 7735، 7711، 7712، 7796، 7778، 7779، 7679 در محدوده اتوبان شهید بابایی، شهید یاسینی، بابائیان، جاده دماوند به مدت 3 روز اختلال خواهد داشت.

 

با اجرای عملیات کابل‌برگردان ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ولیعصر با پیش‌شماره‌های 7750 الی 7753، 7760 الی 7768 در محدوده خیابان‌های شهید مدنی، شهید مقدم ، شهید قجاوند، شهید نامجو و در مرکز مخابرات شهید سلیمانی حسن‌آباد با پیش شماره 5622 در محدوده بلوار امام خمینی و شهید احمد قمی به مدت 72 ساعت دچار اختلال می‌شود.

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها