4/10/2020
جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
سفر ترامپ به مرز آمریکا و مکزیک‎ + تصاویر

سفر ترامپ به مرز آمریکا و مکزیک‎ + تصاویر

در میانه تنش بین دولت و کنگره سر دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ در تلاش برای حمایت از طرح ساخت دیوار به ایالت تگزاس، محل احداث دیوار مرزی با مکزیک سفر کرده است.

اعتمادآنلاین| در میانه تنش بین دولت و کنگره سر دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ در تلاش برای حمایت از طرح ساخت دیوار به ایالت تگزاس، محل احداث دیوار مرزی با مکزیک سفر کرده است.

 

در میانه تنش بین دولت و کنگره سر دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ در تلاش برای حمایت از طرح ساخت دیوار به ایالت تگزاس، محل احداث دیوار مرزی با مکزیک سفر کرده است.

 

در میانه تنش بین دولت و کنگره سر دیوار مرزی با مکزیک، دونالد ترامپ در تلاش برای حمایت از طرح ساخت دیوار به ایالت تگزاس، محل احداث دیوار مرزی با مکزیک سفر کرده است.

 

ترامپ

 

ترامپ

 

ترامپ

 

ترامپ

 

ترامپ

 

ترامپ

 

ترامپ

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها