6/18/2019
سه شنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
سهم 4.238 میلیارد تومانی صداوسیما از بودجه سال 98/ 102 میلیارد تومان سهم خبرگزاری جمهوری اسلامی/ پیش‌بینی 700 میلیون تومانی برای بودجه خبرگزاری خانه ملت
سهم حوزه رسانه و ارتباطات جمعی از بودجه سال 1398 کل کشور به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

سهم 4.238 میلیارد تومانی صداوسیما از بودجه سال 98/ 102 میلیارد تومان سهم خبرگزاری جمهوری اسلامی/ پیش‌بینی 700 میلیون تومانی برای بودجه خبرگزاری خانه ملت

مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه سال 1398 حوزه رسانه و ارتباطات جمعی پرداخته است.

اعتمادآنلاین|دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‎های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با بررسی اعتبارات حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است:

 

کل اعتبارات برنامه‌های فصل رسانه (جاری و عمرانی) نسبت به مصوبه سال 1397، حدود 5/3 درصد و اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی برنامه‌های حوزه رسانه در این لایحه نیز نسبت به مصوبه سال 1397 به‌ترتیب 4/38 و 19/75 درصد افزایش داشته است.

 

در لایحه بودجه سال 1398، حدود 2.315 میلیارد تومان برای فصل رسانه در نظر گرفته شده است. این مبلغ 28/74 درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری است. سهم دستگاه‌های مختلف از محل اعتبارات فصل رسانه، حدود 1.988 میلیارد تومان برای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، حدود 219 میلیارد تومان برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حدود 102 میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود 3 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صداوسیما، حدود 1 میلیارد و پانصد میلیون تومان برای حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مبلغ 700 میلیون تومان برای خبرگزاری خانه ملت است.

 

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره بودجه صداوسیما باید توجه داشت علاوه بر مبلغ 1.988 میلیارد تومان که از محل اعتبارات فصل رسانه برای این سازمان پیش‌بینی شده، اعتباری بالغ بر 2.000 میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی، مبلغ 150 میلیارد تومان در جدول 21 به عنوان کمک برای صداوسیما و نیز مبلغ 100 میلیارد تومان برای تأدیه‌ بدهی‌های این سازمان به شرکت ارتباطات زیرساخت از محل همان جدول برای سازمان صداوسیما پیش‌بینی شده است، بدین‌ترتیب باید گفت، با احتساب مبالغ فوق سرجمع اعتبارات پیش‌بینی شده برای صداوسیما 4.238 میلیارد تومان خواهد بود.

 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مطلب قابل توجه در مورد بودجه صداوسیما در لایحه سال 1398 آن است که به موجب ماده (93) قانون برنامه ششم، دولت مکلف بود حداقل هفت‌دهم درصد از بودجه عمومی دولت را برای صداوسیما لحاظ و تخصیص دهد. در لایحه بودجه سال 1398 این درصد از بودجه عمومی دولت معادل 3.350 میلیارد تومان خواهد شد. در حالی که مجموع کمک دولت (در ردیف اصلی و متفرقه) به صداوسیما در این لایحه 2.238 میلیارد تومان است که معادل 46 صدم درصد از بودجه عمومی دولت است.

بر اساس این گزارش در خصوص جبران این کسری بودجه برخی کارشناسان به اعتبارات پیش‌بینی شده در بند «چ» ماده (37) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور استناد می‌کنند که در صورت اجرای کامل آن خواهد توانست حدود 912 میلیارد تومان از کسری بودجه سازمان را جبران کند، البته اجرای بند «چ» ماده (37) مذکور، منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی است که قرار بوده ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط چندین دستگاه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد که چنین امری صورت نگرفته، به هر روی در مورد تحقق اعتبارات پیش‌بینی شده در این بند اتفاق نظر وجود ندارد و به همین دلیل بوده که تاکنون هیچ درآمدی از قبل آن برای صداوسیما محقق نشده است و بررسی این روند نشان می‌دهد در صورت عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی مزبور توسط هیئت وزیران در سال مالی آینده نیز محقق نشود.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها