8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
هنر روز، انقلاب

هنر روز، انقلاب

هانیبال الخاص نقاش نوگرای ایرانی و یکی از تأثیرگذارترین نقاشان و مدرسان هنری بر جریان هنر معاصر نقاشی ایران بود. نقاشی زیر به دوره مهمی از آثار الخاص تعلق دارد. دوره‌ای که او همگام با مردم نسبت به مبارزات آنان که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، حرکت می‌کند. آثار او در این دوره تأثیر بسیار مهمی بر نسل نقاشان جوان آن روزگار با گرایش‌های مختلف سیاسی گذاشت.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها