8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

تصاویر رنگی از وقایع سال 57

میشل ستبون، عکاس فرانسوی و الجزایری تصاویر زیادی را از انقلاب سال 57 به ثبت رسانده است که گزیده آن‌ها را می‌بینیم. در این تصاویر، تظاهرات و درگیری‌های سال 57 را مشاهده می‌کنید.

اعتمادآنلاین| 

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر رنگی از تظاهرات‌های سال 57

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها