8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

تصویرنگاری ستبون از انقلاب 57

میشل ستبون، عکاس فرانسوی و الجزایری تصاویر زیادی را از انقلاب سال 57 به ثبت رسانده است که گزیده آن‌ها را می‌بینیم.

اعتمادآنلاین| 

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 5757

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

تصاویر درگیری و تظاهرات‌های سال 57

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها