8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
فریاد مرگ بر آمریکا روی ناو ارتش + عکس

فریاد مرگ بر آمریکا روی ناو ارتش + عکس

فریاد «مرگ بر آمریکا» در حاشیه دریای جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال توسط خدمه ناو گروه شصتم نیروی دریایی ارتش انجام شد.

اعتمادآنلاین| فریاد «مرگ بر آمریکا» در حاشیه دریای جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال توسط خدمه ناو گروه شصتم نیروی دریایی ارتش انجام شد.

 

 فریاد «مرگ بر آمریکا» در حاشیه دریای جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال توسط خدمه ناو گروه شصتم نیروی دریایی ارتش انجام شد.

 

منبع: فارس

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها