8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

جزئیات عیدی کارگران بر اساس میزان کارکرد

حداقل عیدی کارگران با داشتن یک سال سابقه کار2میلیون و 222 هزار و 538 تومان است و در صورتی که کارگران حداقل یک ماه کارکرد داشته باشد،185 هزار و 211 تومان عیدی دریافت می کند.

اعتمادآنلاین| بر اساس قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد ، بعنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

 

حداقل و حداکثر عیدی امسال کارگران


حداقل حقوق مصوب سال 97: حدود 1میلیون و 111 هزار و 269 تومان

 

حداقل عیدی مصوب سال 97:حدود 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان

 

 حداکثر عیدی مصوب سال 97: حدود 3میلیون و 333 هزار و 807 تومان

 

اما در میان جامعه 14میلیونی کارگری بعضی از کارگران هستند که عیدی کامل دریافت نمی کنند.

 

جزئیات عیدی کارگران به شرح زیراست.

 

یک ماه کارکر185 هزار و 211 تومان

 

دوماه کارکرد370هزار و 423 تومان

 

سه ماه کارکرد555 هزار و 634 تومان

 

 4ماه کارکرد740هزارو 846 تومان

 

5ماه کارکرد926هزار و 57 تومان

 

6ماه کارکرد1میلیون و 111 هزار و 269 تومان

 

 7ماه کارکرد 1میلیون و 294 هزار و 680 تومان

 

8ماه  کارکرد1میلیون و 481 تومان و 692 تومان

 

9ماه کارکرد 1میلیون و 666 هزار و 903 تومان

 

10 ماه کارکرد1میلیون و 852 هزار و 115 تومان

 

11 ماه کارکرد 2میلیون و 037 هزار و 326 تومان

 

12ماه کارکرد 2میلیون و 222 هزار و 538 تومان

 

منبع: تسنیم

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها