8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
محقق نشدن 37 هزار میلیارد از درآمدهای دولت / مالیات کم‌کاری کرد

محقق نشدن 37 هزار میلیارد از درآمدهای دولت / مالیات کم‌کاری کرد

عملکرد 9 ماهه دولت در بودجه امسال از این حکایت دارد که در بخش منابع و مصارف، آنچه مصوب شده بود تاکنون محقق نشده است، اما با وجود عدم تحقق نزدیک به 37 هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده، ‌کسری بودجه‌ نیز به‌دلیل کاهش پرداخت و هزینه‌ها وجود ندارد. در این بین عملکرد بیش از رقم مصوب درآمدهای نفتی و کم‌کاری در بخش مالیات مشهود است.

اعتمادآنلاین| دولت در سال جاری برای بخش منابع و مصارف حدود 386 هزار میلیارد تومان مصوب در اختیار داشت، اما آنچه که عملکرد بودجه از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌دهد، عمدتاً در مصوب هر ماه رقم مدنظر محقق نشده و یا بعضاً بیش‌تر شده است.

 

این در حالی است که در بخش منابع عمومی دولت که از سه بخش درآمدها، فروش نفت و فرآورده‌های آن و هم‌چنین واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل می‌شود، 386 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که برای 9 ماهه ابتدایی امسال باید 292 هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شد، اما طبق گزارش خزانه‌داری، حدود 37 هزار میلیارد تومان از منابع مصوب محقق نشده و در مجموع به 255 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

 

30 هزار میلیارد از درآمد مالیاتی محقق نشد

 

بر اساس این گزارش، در بخش درآمدها برای کل سال 216 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که باید در 9 ماهه حدود 163 هزار و 400 میلیارد تومان محقق می‌شد، اما درآمد 100 هزار میلیارد تومانی نتیجه عملکرد این بخش است. درآمدها از دو بخش مالیات‌ها و سایر درآمدها تشکیل می‌شود که مالیات سهم حدود 142 هزار میلیارد تومانی را در سال و تا 107 هزار و 400 میلیارد تومان برای 9 ماهه اول داشته است.

 

این در حالی است که 77 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده و در این حالت نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان کسری درآمد مالیاتی وجود دارد. رقم عدم تحقق مالیات در پایان آذرماه سال جاری بخش عمده‌ای از عدم تحقق منابع عمومی دولت در این مدت را شامل می‌شود. در سایر درآمدها نیز مصوب 9 ماهه 56 هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم 23 هزار و 800 میلیارد تومان محقق شده است.

 

اما درآمدهای نفتی عملکرد فراتر از رقم مصوب داشته است؛ به طوری که از حدود 107 هزار و 500 میلیارد تومانی که برای کل سال پیش‌بینی شده بود، باید 81 هزار و 300 میلیارد تومان در 9 ماهه محقق می‌شد، اما عملکرد بودجه‌ای آن نشان از درآمد نزدیک به 89 هزار و 600 میلیارد تومانی نفتی دولت در این مدت دارد. دلیل اصلی این موضوع را می‌توان گاهاً در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی و هم‌چنین افزایش نرخ دلار در طول سال دانست.

 

کاهش مصارف با کاهش منابع

 

در مقابل منابع عمومی دولت، مصارف آن وجود دارد که به سه بخش هزینه‌های جاری، بودجه‌های عمرانی و تملک دارایی‌های مالی تقسیم می‌شود. دولت در مقابل منابع 386 هزار میلیاردی همین رقم را در بخش مصارف در بودجه برای کل سال جاری داراست.

 

عملکرد بودجه نشان می‌دهد که از 292 هزار میلیارد تومانی که باید در 9 ماهه اول امسال برای دولت هزینه انجام می‌شد، حدود 246 هزار میلیارد تومان انجام شده است. به عبارتی تا 46 هزار میلیارد تومان از مصارف به دلیل کاهش منابع صرفه‌جویی شده است.

 

جزئیات عملکرد دولت در هزینه‌ها حاکی از آن است که در بخش هزینه‌های جاری که بخش عمده آن حقوق و دستمزد کارکنان است، از 293 هزار و 900 میلیارد تومان مصوب برای کل سال در 9 ماهه اول، حدود 222 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که 193 هزار و 900 میلیارد تومان هزینه شده است.

 

بازهم عمرانی محقق نشد

 

در بودجه‌های عمرانی تقریباً عملکرد نصف وجود دارد؛ به طوری که از 62 هزار میلیارد تومان مصوب برای کل سال که باید در پایان آذرماه 46 هزار و 800 میلیارد تومان آن پرداخت می‌شد، فقط حدود 32 هزار میلیارد تومان عملکرد دارد. این در حالی است که معمولاً در زمان کاهش منابع با توجه به این‌که دولت نمی‌تواند چندان در هزینه‌های جاری کاهشی ایجاد کند، عدم پرداخت متوجه بودجه‌های عمرانی می‌شود.

 

هم‌چنین در بخش تملک دارایی‌های مالی که عمدتاً به پرداخت سود مربوط به اوراق منتشر شده در سال‌های قبل برمی‌گردد، حدود 30 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در 9 ماهه اول امسال 20 هزار میلیارد تومان دولت در این بخش پرداختی دارد.

 

اما در مجموع عملکرد مالی دولت در 9 ماهه امسال از این حکایت دارد که از 255 هزار میلیارد تومان منابعی که در اختیار داشته، حدود 246 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که 4,000 میلیارد تومان کمتر از رقم دریافتی بوده و در این حالت کسری بودجه‌ای متوجه دولت نیست، هرچند که عدم تحقق منابع مانع از انجام هزینه‌ها و مصارفی بوده که در بودجه پیش‌بینی شده است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها