8/20/2019
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ساماندهی شغل‌های سیار تعریف شغل جدید نیست
الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون:

ساماندهی شغل‌های سیار تعریف شغل جدید نیست

رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: این که به موضوعی ورود نکنیم واقعیتی را که در شهر هست انکار نمی‌کند. بخش های مختلف توسعه پیداکرده اند اما متولی مشخصی ندارد، ساماندهی نمی شود و در موسسات مختلفی کسی پاسخگوی مسایل آن نیست.

اعتمادآنلاین| الهام فخاری، عضو و رییس کمیته اجتماعی در جلسه صد و بیست و سوم شورای شهر تهران به عنوان موافق طرح ساماندهی مشاغل سیار وبی کانون در شهر تهران صحبت کرد. کمیته ساماندهی که سال های قبل جلساتی برگزار نکرده بود در دوره پنجم شورا جلساتی را به همت فتاحیان و تحصیلی با کمیته اجتماعی برگزار و سعی کرده با لحاظ کردن حقوق‌ ذی نفعان مختلف به موضوع رسیدگی کند.»


فخاری درباره ساماندهی مشاغل سیار توضیح داد: «مسلم است بعضی از مشاغل‌ در دوره های تاریخی و زمانی تعریفی نداشته است. مسایلی در دهه های سی و چهل معنادار بودند که الان معنا ندارند. برای نمونه در قانون شهرداری آن زمان از چگونگی نگهداری احشام صحبت کرده بود در صورتی که الان موضوعیت ندارد. باید شرایط جدید را پذیرفت و برای ساماندهی آن برنامه داشت. شغل هایی هست که ده بیست سال قبل وجود نداشته اما با توسعه فناوری و این شغل ها ایجاد شده اند و با این نگاه قبول کنیم که شرایط جدیدی در شهر هست واز این زاویه به موضوع نگاه کنیم آنچه که تهدید به حساب می آید به فرصت تبدیل شود و این از راه ساماندهی شرایط ممکن است. »

 

رییس کمیته اجتماعی گفت: «در این طرح ما با ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون مواجه هستیم. این موضوع در مصوبات قبلی وجود نداشته است. جلساتی را کمیته اجتماعی با کمیته مشارکت مردمی برای ارائه مصوبه داشته. این که اصلاحیه ای در این مورد باشد یا پیشنهاد جدیدی مطرح شود. ما ظرفیت های جدیدی را که از قبل فعال نبوده یا کم تعداد بوده باید مورد توجه قرار بدهیم.»

 

به گفته وی، «این که به موضوعی ورود نکنیم واقعیتی را که در شهر هست انکار نمی‌کند. بخش های مختلف توسعه پیداکرده اند اما متولی مشخصی ندارد، ساماندهی نمی شود و در موسسات مختلفی کسی پاسخگوی مسایل آن نیست. ساماندهی مشاغل لزوما تعریف شغل جدید نیست، شیوه عرضه و ارائه است. از نظر صنفی و شغلی، شغل جدید نیست. می شود با استفاده از ظرفیت های مدنی و مردمی شورا با اصناف مذاکره کرد و بین نهادی موضوع را حل و فصل کرد. »

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها