8/20/2019
سه شنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
عضویت نهادها در کمیته‌ها و شوراها بار مالی ایجاد می‌کند
افشین حبیب‌زاده، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح ساماندهی مشاغل سیار:

عضویت نهادها در کمیته‌ها و شوراها بار مالی ایجاد می‌کند

یک عضو شورای شهر تهران گفت:دعوت از نهادهای خارج از مدیریت شهری به کمیته برنامه ریزی و مشاغل سیار و بی کانون شهر تهران مفهوم ندارد.

اعتمادآنلاین| افشین حبیب‌زاده در یکصد و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با اضافه شدن برخی نهادهای خارج از مدیریت شهری به کمیته برنامه ریزی و مشاغل سیار و بی کانون موضوع ماده 2 طرح ساماندهی مشاغل گفت: وقتی برخی نهادهای خارج از شهرداری را برای سیاست گذاری دعوت می‌کنیم، امکان دارد برای آنها بار مالی ایجاد شود. طبیعتا وقتی که آنها این بار مالی را در بودجه خود پیش‌بینی نکرده‌اند، نمی‌توانند آن را بپذیرند.

 

رییس کمیته نظارت با بیان اینکه اساسا دعوت از نهادهای خارج از شهرداری به چنین کمیته‌هایی مفهوم ندارد، اظهار کرد: زمانی که افرادی به چنین کمیته‌هایی اضافه می‌شوند، نصاب آرا بالا رفته و نصاب رسمیت جلسه نیز تغییر می‌کند. از این رو اگر در جلسات کمیته شرکت نکنند، جلسه از رسمیت می‌افتد.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها