8/24/2019
شنبه، ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
کاهش350هزاربشکه‌ای تولیدنفت عربستان/ تولیدنفت ایران به2.7میلیون بشکه در روز رسید
دبیرخانه اوپک منتشر کرد؛

کاهش350هزاربشکه‌ای تولیدنفت عربستان/ تولیدنفت ایران به2.7میلیون بشکه در روز رسید

بر اساس آمار دبیرخانه اوپک، تولید نفت عربستان با کاهش 350 هزار بشکه در روز نسبت به ماه دسامبر ( آذر و دی ماه سال 97) به 10.213 میلیون بشکه در روز رسیده است و تولید نفت ایران با کاهش 4 هزار بشکه نسبت به ماه دسامبر به 2.754 میلیون بشکه در روز رسیده است.

اعتمادآنلاین| میانگین تولید اعضای اوپک در ماه ژانویه (دی و بهمن 97) با کاهش 797 هزار بشکه نسبت به ماه دسامبر ( آذر و دی ماه سال 97) 30.81 میلیون بشکه در روز بوده است. 

 

به گزارش دبیرخانه اوپک، تولید نفت عربستان با کاهش 350 هزار بشکه در روز نسبت به ماه دسامبر ( آذر و دی ماه سال 97)  به 10.213 میلیون بشکه در روز رسیده است. همچنین تولید عراق و امارات به ترتیب با کاهش 43 و 146 هزار بشکه در روز به 4.669 و 3.078 میلیون بشکه در روز رسیده است. 

 

تولید نفت ایران با کاهش 4 هزار بشکه نسبت به ماه دسامبر ( آذر و دی ماه سال 97) به 2.754 میلیون بشکه در روز رسیده است.

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها