4/4/2020
شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
هنر روز، روزنامه‌خوان

هنر روز، روزنامه‌خوان

رودف نیسل، نقاش و هنرمند قرن بیستمی آلمانی بود که در سبک رمانتیسم طراحی می‌کرد.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها