9/19/2019
پنج شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
هنر روز، روزنامه‌خوان

هنر روز، روزنامه‌خوان

رودف نیسل، نقاش و هنرمند قرن بیستمی آلمانی بود که در سبک رمانتیسم طراحی می‌کرد.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها