7/4/2020
شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹

کوره‌نشیان کرمان

در شهرک صنعتی کرمان که کارخانه‌ها تعطیل شده و افراد در فقر مطلق به سر می‌برند، در کنار کوره‌ها افرادی اسکان گزیده‌اند که آنها را کوره‌نشین می‌نامند. بی‌خانمان‌هایی هستند که خانه و سرپناهی برای ماندن ندارند. مجرم نیستند اما زمینه‌های جرم در میان آنها بسیار وجود دارد. منبع: ایسنا

اعتمادآنلاین| 

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

کوره‌نشیان کرمان

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها