5/29/2020
جمعه، ۰۹ خرداد ۱۳۹۹
هنر روز، راه رفتن سنت پیتر بر روی آب

هنر روز، راه رفتن سنت پیتر بر روی آب

الساندرو آلوری نقاش پرتره قرن شانزدهمی از کشور ایتالیایی و شهر فلورانس بود. موضوع نقاشی وی بیشتر مذهبی بوده است. نقاشی «معجزه راه رفتن سنت پیتر بر روی آب» در سال 1590 طراحی شده است.
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها