6/1/2020
دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
گزارش تصویری اعتمادآنلاین

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

هجدهمین هفته اعتراضات جلیقه زردهای فرانسوی به سیاست‌های اقتصادی، ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، برگزار شد که بعضی اماکن در خیابان معروف شانزه‌لیزه پاریس مورد حمله واقع شده و تخریب شدند. عکس: فاطمه سادات موسوی حکیمی

اعتمادآنلاین| 

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

هجدهمین هفته اعتراضی جلیقه‌زردها

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها