7/16/2019
سه شنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۸
طراوت حیدری، روانشناس و روان‌درمانگر نحوه تعامل کارمندان در محل کار را در اعتمادآنلاین بررسی می‌کند؛

چگونه با همکار خود تعامل کنیم؟

طراوت حیدری، روانشانس و روان‌درمانگر در این تحلیل ویدئویی به مسئله نحوه تعامل کارمندان در محل کار پرداخته است.

اعتمادآنلاین|افراد بخش بزرگی از روز را در محل کار می‌گذرانند. برخی مواقع بین همکاران تنش‌هایی رخ می‌دهد که می‌تواند شرایط را برای افراد شاغل  در سازمان و مدیران آن سخت کند.

 

طراوت حیدری، روانشانس و روان‌درمانگر در این تحلیل ویدئویی به مسئله نحوه تعامل کارمندان در محل کار و نحوه مواجهه با این موضوع  پرداخته است.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها