12/14/2019
شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۸
رفع تصرف از 15 فقره مستحدثات غیرمجاز در حریم راه‌ها و بزرگراه‌ها
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز مطرح کرد:

رفع تصرف از 15 فقره مستحدثات غیرمجاز در حریم راه‌ها و بزرگراه‌ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره رفع تصرف به مساحت یک میلیون و 434 هزار و 367متر مربع از اراضی و عرصه‌های ملی شهرستان کرج گفت: در اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، تعداد پنج فقره و جمعا به مساحت هزار و 852 مترمربع رفع تصرف گردیده است.

اعتمادآنلاین|حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کرج اظهار کرد: مساحت یک میلیون و 434 هزار و 367 متر مربع از اراضی و عرصه‌های ملی شهرستان کرج در اجرای 8 فقره احکام قضائی، رفع تصرف به عمل آمده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز تصریح کرد: در اجرای تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، تعداد پنج فقره و جمعا به مساحت هزار و 852 مترمرمبع رفع تصرف شده است.

 

وی افزود: تعداد 111 فقره پرونده شامل 13 فقره پرونده دامی ماده 44 قانون مذکور به تعداد شش هزار و 669 واحد دامی، 98 فقره پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت 49 میلیون و 130 هزار و 505 متر مربع تشکیل گردیده است.

 

شاکرمی ادامه داد: در سال گذشته در جریان رسیدگی به پرونده‌های تصرفی، اقدام به اخذ خسارت به مبلغ 237 میلیون و هفت هزار و 283 ریال از اجرای احکام قضایی و تبصره یک ماده 55 قانون اخیرالذکر و همچنین اخذ عوارض تمدید پروانه چرا تبصره ماده 28 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع بالغ بر یک میلیارد و 100 میلیون ریال و به بیت المال اعاده گردیده است.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز در خاتمه اذعان کرد: تعداد 15 فقره مستحدثات غیرمجاز نیز که در حریم راه و بزرگراه‌ها بودند، در راستای اعمال مقررات مواد 6، 7 و 17 قانون ایمنی راه‌ها و راه آهن تخریب شدند.

 

منبع: میزان 

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها