6/2/2020
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

آیا بانک‌ها برای پاس‌ کردن چک، اجازه برداشت از سایر حساب‌های مشتری را دارند؟

در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاریِ صادرکننده چک، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل موجودی سایر حساب‌های فرد است.

اعتمادآنلاین|‌ میراندا مهدوی- آیا بانک‌ها برای پاس‌ کردن چک، اجازه برداشت از سایر حساب‌های مشتری را دارند؟

بر اساس قانون جدید چک، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاریِ صادرکننده چک، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل موجودی سایر حساب‌های فرد است.

در حساب‌هایی که قبل از سال 91 باز شده شرط اجازه برداشت از حساب درج نشده است.

حساب‌هایی که قبل از سال 91 باز شده‌اند، فقط مسدود شده و برداشت از حساب منوط به ارائه دستور از مراجع قضایی و ثبتی خواهد بود.

پرداخت بعدی از حساب دسته‌چک مستلزم اخذ دستور قضایی نیست و ارائه دستور قضایی فقط درباره مبالغی است که بعداً به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها