8/26/2019
دوشنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

نگرانی ماهی‌گیران دانمارکی از آینده برگزیت‎

در شهر کوچک تایبورون در شمال غرب دانمارک، بسیاری از ماهی‌گیران نگران این هستند که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دیگر نتوانند برای ماهی‌گیری به آب‌های انگلیس بروند.

اعتمادآنلاین| در شهر کوچک تایبورون در شمال غرب دانمارک، بسیاری از ماهی‌گیران نگران این هستند که با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، دیگر نتوانند برای ماهی‌گیری به آب‌های انگلیس بروند.

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

ماهی‌گیر برگزیت

 

 

منبع: رویترز

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها