7/6/2020
دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
ارسال لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی به شورای نگهبان
به منظور انطباق با شرع و قانون اساسی؛

ارسال لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی به شورای نگهبان

سه لایحه و یک طرح از سوی مجلس شورای اسلامی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

اعتمادآنلاین| سه لایحه و یک طرح برای انطباق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شد.

 

بر این اساس لایحه معافیت وزارتخانه و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی، لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران دو ک نشین اعظم لوکزامبرگ، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی و طرح اصلاح جزء 1 بند پ ماده 60 قانون اساسی برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شدند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها