12/16/2019
دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

الگوی شرقی سرکوب: 30 سال پس از قتل عام در میدان «تیان‌آن‌من» چین

4 ژوئن 1989، میلیون‌ها نفر از مردم چین در میدان تیان‌آن‌من جمع شدند تا مطالبات خود را برای افزایش اختیارات دموکراتیک در این کشور اعلام کنند. با این حال، حزب کمونیست چین این اعتراضات را برنامه‌ریزی شده از خارج و توطئه‌آمیز نامید و آن را به شدت سرکوب کرد.

اعتمادآنلاین| 4 ژوئن 1989، میلیون‌ها نفر از مردم چین در میدان تیان‌آن‌من جمع شدند تا مطالبات خود را برای افزایش اختیارات دموکراتیک در کشور اعلام کنند. با این حال، حزب کمونیست چین این اعتراضات را برنامه‌ریزی‌شده از خارج و توطئه‌آمیز نامید و آن را به شدت سرکوب کرد.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها