1/19/2020
یکشنبه، ۲۹ دی ۱۳۹۸
سه برنز برای ایران در پایان رقابت 102 کیلوگرم وزنه‌برداری جوانان جهان

سه برنز برای ایران در پایان رقابت 102 کیلوگرم وزنه‌برداری جوانان جهان

وزنه‌برداری ایران در دسته 102 کیلوگرم قهرمانی جوانان جهان صاحب مقام سومی و چهارمی شد.

اعتمادآنلاین| در پایان رقابت دسته 102 کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان، عنوان سومی و چهارمی به ایران رسید. از میان دو نماینده ایران، امیر عزیزی با رکورد 165 یک ضرب، 195 دو ضرب و مجموع 360 کیلوگرم 3 مدال برنز گرفت.

 

علی قاسمی با رکورد 150 یک ضرب، 187 دو ضرب و مجموع 337 کیلوگرم چهارم جهان شد.

 

وزنه بردار گرجستان توانست عنوان قهرمانی را به دست آورد. او به شکستن رکورد دو ضرب جوانان جهان که 212 کیلوگرم بود نیز حمله کرد اما موفق نشد وزنه 213 کیلوگرم را بالای سر ببرد و ناکام ماند.

 

وزنه بردار بلاروس هم نایب قهرمان شد.

 

حرکت یک ضرب:

 

امیر عزیزی وزنه‌های 160 و 165 را مهار کرد اما وزنه 170 کیلوگرمی را که برای او مدال طلا به همراه داشت، از پشت سر انداخت و مدال برنز را با 165 کیلوگرم گرفت.

 

علی قاسمی در حرکت اول وزنه 150 کیلوگرم را انداخت و در حرکت دوم توانست این وزنه را بالای سر ببرد. او در حرکت سوم 159 کیلوگرم راهم از پشت سر انداخت و با همان 150 کیلوگرم در یک ضرب پنجم شد.

 

آندری آرلیوناک از بلاروس با 169 کیلوگرم مدال طلا گرفت.

 

ایراکلی چخیدزه از گرجستان با 167 کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد.

 

حرکت دوضرب:

 

عزیزی در دو حرکت اول و دوم وزنه 195 کیلوگرم را انداخت اما در حرکت سوم این وزنه را مهار کرد تا از اوت شدن فرار کرده باشد. او با رکورد مجموع 360 کیلوگرم سوم جوانان جهان شد.

 

قاسمی ابتدا وزنه 180 کیلوگرم را زد اما در حرکت دوم 187 کیلوگرم را انداخت و در حرکت سوم موفق شد این وزنه را بالای سر ببرد. او در مجموع رکورد 337 کیلوگرم را ثبت کرد و چهارم شد.

 

نتایج دسته 102 کیلوگرم:

 

1- ایراکلی چخیدزه از گرجستان با رکورد 167 یک ضرب 204 دو ضرب و مجموع 371 کیلوگرم (2 مدال طلای دوضرب و مجموع و نقره یک ضرب)

2- آندری آرلیوناک از بلاروس با رکورد 169 یک ضرب 201 دو ضرب و مجموع 370 کیلوگرم (طلای یک ضرب و 2 مدال نقره دو ضرب و مجموع)

3- امیر عزیزی از ایران با رکورد 165 یک ضرب 195 دو ضرب و مجموع 360 کیلوگرم (3 مدال برنز)

4- علی قاسمی از ایران با رکورد 150 یک ضرب 187 دو ضرب و مجموع 337 کیلوگرم

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها