9/16/2019
دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی منصوب شد
طی حکمی از سوی دژپسند؛

عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سید بهاءالدین موسوی به مدت دو سال به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.

اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند در حکم انتصاب موسوی بر مواردی چون "تمرکز هیات عالی نظارت بر ایفای وظایف بازرس قانونی در حیطه قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه" و "حصول اطمینان از کفایت دستور العمل ها و روش های حسابرسی"، به عنوان  اولویت های  برنامه ای هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی  تاکید کرده است.

 

بر اساس این گزارش "بررسی گزارشات حسابرسی و حصول اطمینان از تعقیب و اقدامات لازم در مورد متخلفین و دیگر موارد مهم مطرح شده در گزارشات حسابرسی" و "نظارت مستمر بر عملیات جاری سازمان و واحدهای تابعه اجرایی آن و حصول اطمینان از حسن اجرای امور بر طبق خط مشی و برنامه‌ها و ضوابط مصوب سازمان" نیز از جمله دیگر اولویت های برنامه ای تعیین شده از سوی وزیر اقتصاد برای این هیات  است.

 

منبع: شادا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها