1/20/2020
دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸
دائمی شدن بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خبر داد:

دائمی شدن بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب

محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب دائمی شده است تا حداکثر استفاده را از توان تولید کشور داشته باشیم.

اعتمادآنلاین|محمدحسن زدا، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی درباره بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب، گفت: بر اساس ماده 13 قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب دائمی شده است تا حداکثر استفاده را از توان تولید کشور داشته باشیم. 

 

وی افزود: ما تا دو سال گذشته بدحساب‌ها را جریمه می‌کردیم ولی در حال حاضر فقط تمرکز به خوش‌حساب‌ها داریم.

 

زدا بیان داشت: کارفرمایان خوش‌حساب به سه دلیل می‌توانند دچار مشکل شوند که تحریم‌های ظالمانه، نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه است و یک کارفرما به همین سه دلیل می‌تواند دچار مشکل شود و لیست‌های بیمه‌ای را با تأخیر پرداخت کند به همین دلیل جریمه می‌شود و ما می‌توانیم ‌آن جریمه را ببخشیم.

 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در سال رونق تولید ملی با بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش‌حساب، می‌توانیم یک اقدام عملی در این زمینه انجام دهیم.

 

منبع: فارس 

 

 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها