4/12/2021
دوشنبه، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

وضعیت تحقیق‌وتفحص‌ها در 10 دوره مجلس

غلامرضا اسداللهی، معاون نظارت مجلس، گفت: در سال سوم دوره دهم 71 تحقیق‌و‌تفحص با افزایش سه درصدی نسبت به دوره قبل انجام شده است. ضرورت 10 تحقیق‌و‌تفحص نیز تصویب شد.

اعتمادآنلاین| تحقیق‌وتفحص یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس در دوره‌های مختلف به حساب می‌آید.

 

غلامرضا اسداللهی، معاون نظارت مجلس: در سال سوم دوره دهم 71 تحقیق‌وتفحص با افزایش سه درصدی نسبت به دوره قبل انجام شده است. ضرورت 10 تحقیق‌و‌تفحص نیز تصویب شد.

 

مجلس دهم در دو سال اول 58 درخواست تقاضای تحقیق‌وتفحص داشته که با 13 درخواست موافقت شده است.

 

اما عملکرد مجلس در طول 10 دوره‌ گذشته در تحقیق‌وتفحص چگونه بوده است؟

 

در مجلس اول تحقیق‌و‌تفحصی صورت نگرفت.

 

در مجلس دوم با ارائه هفت تقاضا و تصویب ضرورت هر هفت مورد، تنها گزارش یک مورد قرائت شد. مجلس دوم اولین مجلسی است که تحقیق‌و‌تفحص در آن صورت گرفت.

 

ارائه 20 تقاضا، تصویب 10 درخواست، قرائت گزارش شش تحقیق‌وتفحص و ارجاع دو پرونده به قوه قضاییه در مجلس سوم انجام شد.

 

در مجلس چهارم 19 تقاضا ارائه، 11 درخواست تصویب، 11 مورد در صحن علنی مجلس قرائت و سه پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.

 

مجلس پنجم با ارائه 13 تقاضا، تصویب 9 درخواست، قرائت گزارش پنج درخواست در صحن علنی و ارجاع چهار پرونده به قوه قضاییه به کار خود پایان داد.

 

در مجلس ششم 27 تقاضا ارائه، 19 درخواست تصویب، قرائت گزارش هر 16 درخواست در صحن علنی و ارجاع شش پرونده به قوه قضاییه انجام شد. این بهترین عملکرد مجالس در روند تحقیق‌و‌تفحص‌ها بوده است.

 

در مجلس هفتم 30 تقاضا ارائه شد. تصویب 19 درخواست، قرائت گزارش نهایی 12 درخواست در صحن و ارجاع چهار پرونده به قوه قضاییه در این مجلس انجام شد.

 

در مجلس هشتم 72 تقاضا ارائه، 19 درخواست تصویب، گزارش هفت درخواست در صحن علنی قرائت و سه پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.

 

مجلس نهم نیز با ارائه 182 تقاضا، تصویب 17 درخواست، قرائت گزارش شش درخواست در صحن علنی و ارجاع چهار پرونده به قوه قضاییه به کار خود پایان داد. این مجلس تا به حال بیشترین تقاضای تحقیق‌وتفحص را داشته است.

 

اگرچه هنوز یک سال تا پایان مجلس دهم باقی مانده، اما با یک مقایسه آماری می‌توان دریافت که این مجلس یکی از بیشترین آمار تحقیق‌و‌تفحص‌ها را از آن خود خواهد کرد.

اعتمادآنلاین را در تلگرام دنبال کنید: https://t.me/EtemadOnline
موضوعات مرتبط
دیدگاه ها