10/16/2019
چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

جشنواره گاوبازی سالانه سان فرمین که 9 روز ادامه دارد، در شهر پامپلونای اسپانیا آغاز شده و تاکنون 5 زخمی به‌جا گذاشته است.

اعتمادآنلاین| جشنواره گاوبازی سالانه سان فرمین که 9 روز ادامه دارد، در شهر پامپلونای اسپانیا آغاز شده و تاکنون 5 زخمی به‌جا گذاشته است.

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

 

جشنواره گاوبازی سان‌ فرمین

منبع: منابع خارجی

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها