1/18/2020
شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸
برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مننع قانونی ندارد
حسن کامران، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها:

برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مننع قانونی ندارد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه «برگزاری انتخابات شورایاری‌ها منع قانونی ندارد»، گفت: در خصوص انتخابات شورایاری‌ها قانون معینی نداریم اما منع قانونی نیز برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

اعتمادآنلاین| حسن کامران، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به سران قوا مبنی بر غیر قانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری ها بیان کرد: ما برای برگزاری انتخابات شورایاری ها قانون مصوبی نداریم و در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها نیز یکبار در زمینه شوراهای محلی بحث شد اما به نتیجه ای نرسید.

 

وی در ادامه اظهار کرد: ساز و کار برگزاری انتخابات شورایاری ها در قانون دیده نشده است اما از لحاظ قانونی نیز منعی برای برگزاری انتخابات شورایاری ها وجود ندارد و مردم خود عده ای را انتخاب می کنند و این افراد در قالب شورایاری نقش مشورتی را در کنار شوراهای شهر دارند.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: اما مسئله ای که اینجا وجود دارد کارآمدی این شورایاری‌هاست اگر این افراد بازیچه دست دیگران نشوند و نقش مفیدی داشته باشند وجود چنین گروهی در نقش مشورتی منع قانونی ندارد.

 

کامران در پایان با بیان اینکه «این گروه اختیار قانونی ندارند و صرفاً نقش مشورتی دارند»، تصریح کرد: متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که دولت ها در کار شوراها که اختیارت قانونی نیز دارند دخالت می کنند. در خصوص شورایاری‌ها نیز عمدتاً اجازه نمی دهند به درستی نقش خود را ایفا کنند.

 

منبع: ایسنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها