7/6/2020
دوشنبه، ۱۶ تیر ۱۳۹۹
مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی تدوین شود
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی:

مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی تدوین شود

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار ارائه مدلی جامع به منظور ارتقای نظام نظارت مالی کشور شد.

اعتمادآنلاین| فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار گردآوری و نظرات اعضای جلسه به منظور تدوین مدل جامع ارتقای نظام نظارت مالی کشور از جانب معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و ارائه آن به عنوان طرح پیشنهادی برای تقدیم به رئیس جمهور شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از عملکرد معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در راستای اجرایی کردن زیر ساخت های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اظهار داشت: کار خزانه داری، صرفا دریافت و پرداخت و صدور چک نیست، بلکه این معاونت، وظایف و اختیارات متنوع و متعددی از جمله تنظیم تزارنامه مالی دولت، مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت، نظارت مالی، مدیریت نقدینگی، گزارشگری مالی را دارد.

 

وی به طرح سوالات با موضوعاتی چون «تعیین جایگاه نظارت مالی در نظام بودجه (بودجه ریزی، بررسی، تصویب، اجرا، و نظارت)»، «امکان یا عدم امکان تفکیک نظارت مالی از مدیریت مالی»، «ضرورت یا عدم ضرورت حضور ذیحسابان در دستگاه ها به منظور اعمال و تداوم نظارت مالی»، «محدود بودن نظارت مالی بر بودجه دستگاهی یا توسعه نظارت مالی در سطح کلان کشور » پرداخت که به عقیده وی برای ارتقای نظام نظارت مالی کشور باید مد نظر قرار گیرند.

 

این گزارش حاکی است، در ابتدای این جلسه، پروژه مطالعاتی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با موضوع «نقش ذی‌حسابان در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد» که با مشارکت و همکاری معاونت مذکور، توسط دانشگاه تهران انجام شده است، در حضور وزیر اقتصاد ارائه و صاحب نظران حاضر در جلسه نیز ، پیرامون این پروژه و موضوعات مرتبط، به اظهار نظر پرداختند.

 

منبع: مهر

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها