12/9/2019
دوشنبه، ۱۸ آذر ۱۳۹۸
دستمزد کارگر میوه چین مرد 34,3 درصد افزایش داشت/ افزایش 527,9 درصدی قیمت سیب‌زمینی در یک سال اخیر
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران؛

دستمزد کارگر میوه چین مرد 34,3 درصد افزایش داشت/ افزایش 527,9 درصدی قیمت سیب‌زمینی در یک سال اخیر

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت سیب زمینی 36123، پیاز 37134 و گوجه فرنگی 22245 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527,9، 539.2 و 221.6 درصد افزایش داشته‌اند.

اعتمادآنلاین| مرکز آمار ایران اقدام به انتشار متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی بهار  1398 کرد که براساس آن در بخش غلات، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت گندم 17210 ریال و متوسط قیمت جو 17851 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 31,1 درصد و 57.5 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش حبوبات، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت نخود 60010 ریال و متوسط قیمت عدس 55543 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 43,8 درصد و 25.9 درصد افزایش داشته اند.

 

در بخش محصولات جالیزی، در بهار سال 1398، متوسط قیمت هندوانه 8472، خربزه 25684 و خیار 21510 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 5,6 درصد کاهش و 57.9 و 79.5 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش سبزیجات، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت سیب زمینی 36123، پیاز 37134 و گوجه فرنگی 22245 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527,9، 539.2 و 221.6 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش محصولات علوفه‌ای، در بهار سال 1398، متوسط قیمت یونجه 16928 و کاه 3050 ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل 69,5 و 92.7 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت زردآلو 78128 و متوسط قیمت آلبالو 73028 ریال بوده که به ترتیب نسبت به بهار سال قبل 54,6 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد و متوسط قیمت هلو 47317 بوده که 61.4 درصد افزایش داشته است.

 

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در بهار سال 1398، متوسط قیمت سیب درختی 60425 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 33,9 درصد افزایش یافته است.

 

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه اول سال 1398، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده 430630 ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده 364541 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 112,7 و 134.5 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در بهار سال 1398، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند 53859 ریال بوده که  نسبت به بهار سال قبل 22,3 درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو 20476 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 64.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

در بخش هزینه های خدمات ماشینی، در سه ماهه اول سال 1398، هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی آبی 2540489 ریال و هزینه شخم یک هکتار زمین زراعی دیم 1607549 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 38,1 و 28.4 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش دستمزد نیروی کار، در بهار سال 1398، دستمزد کارگر میوه چین مرد 649420 ریال بوده که نسبت به سال قبل 34,3 درصد افزایش داشته و دستمزد کارگر میوه چین زن 528383 ریال بوده که نسبت به بهار سال قبل 38.4 درصد افزایش داشته است. همچنین، دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار مرد 767555 ریال و دستمزد کارگر وجین کار و تنک کار زن 862569 ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 28.4 و 30.8 درصد افزایش داشته‌اند.

 

منبع: ایلنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها