1/27/2020
دوشنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
پیاز و سیب‌زمینی 500 درصد گران شد
در بهار امسال

پیاز و سیب‌زمینی 500 درصد گران شد

 آمار مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در  بهار سال جاری نشان می‌دهد که پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهار سال قبل داشته است؛ به طور ی‌که متوسط قیمت سیب زمینی حدود 3612، پیاز 3713 و گوجه فرنگی 2224 تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527.9، 539.2 و 221.6 درصد افزایش داشته‌اند.

اعتمادآنلاین|در سه ماه اول امسال قیمت سیب‌زمینی و پیاز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 500 درصد افزایش داشته است.

 

 آمار مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در  بهار سال جاری نشان می‌دهد که پیاز، سیب‌زمینی و گوجه فرنگی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به بهار سال قبل داشته است؛ به طور ی‌که متوسط قیمت سیب زمینی حدود 3612، پیاز 3713 و گوجه فرنگی 2224 تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 527.9، 539.2 و 221.6 درصد افزایش داشته‌اند.

 

در بخش غلات نیز  متوسط قیمت گندم 1721 تومان و متوسط قیمت جو 1785  تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 31,1 درصد و 57.5 درصد افزایش داشته‌اند.

در حبوبات نیز متوسط قیمت نخود 6000 تومان  و  عدس 5554  تومان بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل 43,8 درصد و 25.9 درصد گران شده است.

 

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه 847، خربزه 2568 و خیار 2151 بوده که ه ترتیب 5,6 درصد کاهش و 57.9 و 79.5 درصد افزایش داشته‌اند. جزئیات آمار مربوط به قیمت محصولات و خدمات کشاورزی در بهار 1398 در این فایل قابل مشاهده است.

 

منبع: ایسنا 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها