1/18/2020
شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۸
افزایش 23.9 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای ساخت در کل کشور

افزایش 23.9 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده برای ساخت در کل کشور

مرکز آمار ایران از افزایش 25,4 درصدی واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و ‌23.9 درصدی آن در شهرداری‌های کل کشور در فصل زمستان 97 نسبت به فصل زمستان 96 خبر داد.

اعتمادآنلاین| بررسی نتایج طرح "گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور" در فصل زمستان سال 1397 نشان می‌دهد:


الف- شهر تهران

 

در فصل زمستان سال 1397، تعداد 18953 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 12,5 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 25.4 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.1 واحد بوده است.


14,4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 24.3 درصد افزایش داشته است.


مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در فصل زمستان 1397 بالغ ‌بر 3552 هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود 5,4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 29.8 درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی حدود 1329 مترمربع بوده است.


ب- کل نقاط شهری کشور

 

در فصل زمستان سال 1397، تعداد 114614 واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود 5 ,1 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.9 درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان 2.5 واحد بوده است‌.


در فصل زمستان 1397 صادرشده است که نسبت به فصل گذشته حدود 68,9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 22. درصد افزایش داشته است.


نسبت به فصل گذشته 43,3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 23.6 درصد افزایش داشته است.  متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها 466 مترمربع بوده است.

 

منبع: تسنیم

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها