6/2/2020
سه شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۹
در ویدئوتیتر «اعتمادآنلاین» ببینید:

خانوارهای شهری در سال‌های 96 و 97 چقدر پس‌انداز کردند؟

سال 96، متوسط درآمد یک خانوار شهری 36 میلیون و 700 هزار تومان بود که از این میزان، حدود 90 درصد، معادل 33 میلیون تومان، صرف مواد خوراکی و غیرخوراکی شد.

اعتمادآنلاین|بررسی آمارهای مرکز آمار ایران از دخل و خرج خانواده‎ها نشان می‌دهد خانوارهای شهری در سال‌های 96 و 97 موفق شده‌اند حدود 10 درصد از درآمد خود را پس‌انداز کنند.

 

سال 96، متوسط درآمد یک خانوار شهری 36 میلیون و 700 هزار تومان بود که از این میزان، حدود 90 درصد، معادل 33 میلیون تومان، صرف مواد خوراکی و غیرخوراکی شد.

 

بنابراین سال 96 میزان پس‌انداز خانوارهای شهری حدود 10 درصد از کل هزینه‌شان بود. اگرچه درآمد خانوارهای شهری در این سال نسبت به سال 95، رقم 15.7 درصد افزایش یافت، اما میل به پس‌انداز کاهش پیدا کرد.

 

در سال 97، متوسط درآمد یک خانوار شهری 43 میلیون و متوسط هزینه 39 میلیون تومان بوده است.

 

سال گذشته خانوارهای شهری توانستند چهار میلیون تومان از درآمد 43 میلیون تومانی خود را پس‌انداز کنند؛ یعنی ماهانه 333 هزار تومان.

 

50 درصد از هزینه خانوارهای فقیر در 2 سال گذشته مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است، این عدد برای خانوارهایی با درآمد بالاتر تنها 16درصد گزارش شده است.

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها