7/2/2020
پنج شنبه، ۱۲ تیر ۱۳۹۹

مسابقه عکاسی فتوژورنالیسم‎

جشنواره بین‌المللی عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم‎ هر سال در فرانسه برگزار می‌شود و بهترین تصاویر خبری عکاسان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

اعتمادآنلاین| جشنواره بین‌المللی عکاسی خبری یا فتوژورنالیسم‎ هر سال در فرانسه برگزار می‌شود و بهترین تصاویر خبری عکاسان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

 

فتوژورنالیسم‎

منبع: رویترز

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها