1/29/2020
چهارشنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۸
تداوم رشد اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی

تداوم رشد اقتصادی کشورهای اسکاندیناوی

رشد اقتصادی دانمارک، فنلاند و نروژ مثبت باقی ماند.

اعتمادآنلاین| رشد اقتصادی دانمارک در سه ماهه دوم سال با 0.2 درصد افزایش نسبت به نخستین فصل سال به 0.8 درصد رسید که در این بین، افزایش رشد مصارف خانوار از 0.3 درصد به 0.4 درصد در سه ماهه دوم سال و مخارج دولتی از صفر به 0.3 درصد نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی این کشور داشته است.

 

در بین دیگر بخش‌ها، صادرات دانمارک در سه ماهه دوم سال 3.3 درصد بیشتر از صادرات سه ماهه نخست این کشور بوده است اما سرمایه گذاری ثابت از 1.8 درصد به منفی 0.9 درصد کاهش پیدا کرده است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در دانمارک طی بازه زمانی 1991 تا 2019 معادل 0.42 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه دوم سال 2006 با 3 درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه پایانی سال 2008 با منفی 2.4 درصد بوده است.

 

در فنلاند نیز نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به ژوئن 0.5 درصد اندازه گیری شده است که بخش مهمی از آن ناشی از تقویت رشد مصارف خانوار ( از منفی 1 درصد در سه ماهه نخست سال به 0.9 درصد در سه ماهه دوم) و سرمایه‌گذاری ثابت ( از منفی 0.8 درصد به 0.5 درصد) بوده است.

 

در طول همین مدت میزان مخارج دولتی از 2.5 درصد به منفی 0.3 درصد رسیده است که بیشترین رشد منفی در بین بخش‌های مختلف محسوب می‌شود. بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی فنلاند تا پایان ماه ژوئن 1.2 درصد بوده است.

 

متوسط نرخ رشد اقتصادی در فنلاند طی بازه زمانی 1975 تا 2019 معادل 0.52 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه سوم سال 1980 با 5 درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه نخست سال 2009 با منفی 6.9 درصد بوده است.

 

در نروژ نیز برای سه ماهه دوم سال رشد اقتصادی 0.3 درصدی به ثبت رسیده است. طی این مدت واردات نروژ 0.4 درصد رشد و صادرات این کشور 0.3 درصد کاهش داشته است. متوسط نرخ رشد اقتصادی در نروژ طی بازه زمانی 1978 تا 2019 معادل 0.62 درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به سه ماهه چهارم سال 1994 با 4 درصد و کمترین رقم ثبت شده نیز مربوط به سه ماهه سوم سال 1987 با منفی 2.6 درصد بوده است.

 

منبع: ایسنا

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها