2/26/2020
چهارشنبه، ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی 98/تخصیص صفر با گذشت نیمی از سال

جزئیات منابع چهار برنامه اشتغالی 98/تخصیص صفر با گذشت نیمی از سال

مطابق آئین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، طرح‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی وکارآفرینی سال 98 در دو قالب برنامه‌های «تولید و توسعه کسب و کارهای پراشتغال منطقه‌ای» و «برنامه های فعالبازار کار» تنظیم شده است، به طوری که طرح‌ها و برنامه‌های فعال بازار کار بر تقویت آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی و توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال پذیری نیروی کار متمرکز است.

اعتمادآنلاین|به رغم اینکه در قالب برنامه کارانه اشتغال جوانان برای چهار طرح اشتغالی در سال 98 بالغ بر 620 میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌ شده اما با وجود گذشت نیمی از سال هیچ اعتباری تخصیص پیدا نکرده است.


 برنامه کارانه اشتغال جوانان تحت عنوان برنامه (کاج) از سال 96 بر اساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرایی شد و در قالب این برنامه چهار طرح مشوق بیمه‌ای کارفرمایی، طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی و طرح یارانه دستمزد تعریف شد.

 

مطابق آئین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، طرح‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی وکارآفرینی سال 98 در دو قالب برنامه‌های «تولید و توسعه کسب و کارهای پراشتغال منطقه‌ای» و «برنامه های فعالبازار کار» تنظیم شده است، به طوری که طرح‌ها و برنامه‌های فعال بازار کار بر تقویت آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی و توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال پذیری نیروی کار متمرکز است.

 

با توجه به روند فزاینده عرضه نیروی کار در اقتصاد ایران، طرح کارانه اشتغال جوانان برای کاهش عدم تعادل‌های موجود در بازار کار در کوتاه مدت و میان مدت در سال 1398 در قالب دو سناریوی اول (بر اساس ادامه روند موجود و واقعبینانه) و سناریوی دوم (بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه) تهیه و تدوین شده است که در صورت تأمین منابع مالیمورد نیاز می‌تواند زمینه فرصت شغلی بیش از 200 هزار نفر را با فرض تحقق هر یک از سناریوها فراهم کند.

 

در سناریوی نخست، منطبق بر شرایط موجود کشور و واقع بینانه، ایجاد 213 هزار فرصت شغلی در سال 98 با اعتبار 4 هزار و 201 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

 

اما در سناریوی دوم منطبق بر اهداف برنامه ششم توسعه، ایجاد 246 هزار و 500 فرصت شغلی با اختصاص اعتبار 6 هزار و 273 میلیارد ریال هدف‌گذاری شد.

 

هدف‌گذاری این میزان اعتبار و اشتغالزایی برنامه کاج در حالی است که نه تنها اعتبارات امسال برنامه کاج بلکه منابع سال قبل این طرح هنوز به صورت کامل از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا نکرده است.

 

البته بر اساس مکاتبات صورت گرفته بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه، ظاهراً این سازمان قول مساعد داده تا طی دو تا سه هفته آینده 20 تا 30 درصد منابع برنامه کاج را به وزارت کار اختصاص دهد.

 

سازوکار طرح‌های اشتغالی دولت

 

مهارت آموزی در محیط واقعی کار: در این طرح برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان، ایجاد فرصت‌های شغلیمناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان عمدتاً غیردانشگاهی در گروه سنی 15 تا 22 ساله، این گروه از افراد با ثبت نامدر سامانه مربوطه تحت عنوان مهارت آموز بر اساس توافق کارفرما و فرد آموزش گیرنده و پرداخت هزینه پوشش بیمه مسئولیت مدنی توسط دولت در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی فعالیت می‌کنند و با محیط کار آشنا می‌شوند.

 

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی: در این طرح جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی که تمایل دارند برای کسب مهارت‌های لازم فنی و کارآفرینی در دوره‌های کارورزی وارد شوند با ثبت نام در سامان کارورزی از کمک هزینه آموزشی بهره‌مند می‌شوند. این اعتبار معادل یک سوم حداقل دستمزد برای هر نفر (به عنوان کمک هزینه) خواهد بود. این افرادبه علاوه تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند.

 

مشوق بیمه‌ای کارفرمایی: کارفرمایان بنگاه‌های فعال اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی (دارای کد کارگاهی تأمین اجتماعی) در صورت جذب و بکارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از بین گروه هدف این طرح برای مدت یکسال، مشمول بهره مندی از مزایای مشوق بیمه‌ای کارفرمایی می‌شوند و سهم بیمه مذکور توسط دولت پرداخت می‌شود.

 

کارفرمایانی که کارورزان را جذب کنند، در چارچوب آئین‌نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه به مدت 2 سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار می‌شوند.

 
منبع: مهر 

موضوعات مرتبط
دیدگاه ها